Karlovarští Piráti na tiskové konferenci představili programové priority pro komunální volby 2022

Karlovarští Piráti na tiskové konferenci představili programové priority pro komunální volby 2022

18.8.2022, Karlovy Vary - Karlovarští Piráti představili na čtvrteční tiskové konferenci čelo kandidátky a programové priority pro letošní komunální volby. Mezi hlavní priority patřila transparentnost, otevřená radnice, odpovědné hospodaření a kultura. Důraz kladou i na mladou generaci.

Na úvod tiskové konference shrnula lídryně Barbora Hradečná poslední čtyři roky v zastupitelstvu a představila plán na následující volební období: “V zastupitelstvu nejsme nováčky. Čtvrtým rokem bojujeme z opozice za přístupnější a otevřenější radnici, která je nyní zabetonovaná. Čtvrtým rokem přinášíme spoluobčanům informace o tom, co vedení města chystá a upozorňujeme na špatné hospodaření. Dohlédli jsme na to, aby příspěvkové organizace města řídili odborníci bez politického klíče. Zastavili jsme prodej Sanatoria Trocnov, jednoho z posledních velkých městských majetků v lázeňské čtvrti. Chceme Karlovy Vary jako moderní, sebevědomé a udržitelné lázeňské město, ve kterém se dá žít a kde se občané mohou sami zapojit do rozhodovacích procesů. Dáme městu jednotnou identitu a jasnou image. Podpoříme kulturně-kreativní odvětví, vytvoříme podmínky pro vznik kreativních hubů a dáme prostor inovacím. Vytvoříme místní výbory pro jednotlivé městské čtvrti. Zároveň dáme občanům možnost rozhodovat o tom, jak bude využíván veřejný prostor. Protože “I vy jste tohle město!”

Dvojkou kandidátky je ekonom a analytik Bohdan Vaněk. Ten klade důraz na odpovědné hospodaření s městským majetkem a financemi: “Stav městských financí a majetku města je v tuto chvíli tristní. Proto to změníme. Vytvoříme dlouhodobý plán hospodaření. Zajistíme přehled majetku ke komerčnímu využití či případnému prodeji, ale zároveň zabráníme náhlým nevýhodným prodejům. Samozřejmostí je jasný a udržitelný rozpočet, kde si každý bude moci ověřit výdaje města. Zřídíme participativní rozpočet pro větší zapojení veřejnosti. Budeme uplatňovat zásady pro transparentní organizace a znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku. Zkrátka a dobře, s městským majetkem budeme hospodařit odpovědně!”

Jindřich Čermák, krajský radní pro školství, chce posunout vzdělávání v Karlových Varech do 21. století: “V roce 2022 je podstatné se zaměřit nejen na tvrdé projekty, ale podpořit zejména měkké dovednosti – ředitelů, učitelů i žáků. Ve větší míře podpoříme vzdělávání učitelů a vytvoříme náborové příspěvky a podporu ubytování pro mladé absolventy pedagogických fakult. Chceme, aby karlovarské školy nabízely také alternativní výuku a do školních jídelen vpustíme lokální produkty a zdravé stravování. Větší podporu si zaslouží také neformální vzdělávání a zájmové kroužky. Dlouhodobě podfinancovaná je také Městská knihovna, která má dobrý základ, jejíž pobočky by se mohly stát komunitními centry v jednotlivých čtvrtích.”

Daniela Bílá je garantkou programového bodu Životní prostředí: “Chceme větší čistotu ve městě, více zeleně i v okrajových čtvrtích, proto půjdeme příkladem. Vytvoříme čistý, bezpečný a funkční životní prostor. Podpoříme vznik nových komunitnich zahrad pro všechny. Zaměříme se na úspory, obnovitelné zdroje, nové technologie a využití dotací. Za jejich pomoci můžeme navýšit množství dobíjecích bodů pro elektromobilitu. Pro město bude též zásadní připravit se na klimatickou změnu a začít zadržovat vodu co nejefektivněji. Proto podpoříme obnovu cest, remízků, vodních ploch a úpravy krajiny pro zadržování vody a boj s erozí.”

Mládež chce zastupovat osmnáctiletý Karel Špecián, který uzavírá první pětku kandidátky: “Karlovy Vary prostě nejsou pro mladé. Nechceme však jen sedět a koukat, jak všichni mladí a perspektivní lidé odsud odchází. Proto tu připravíme takové podmínky, aby byl důvod zůstat. Podpoříme startovací bydlení pro mladé a nové pracovní příležitosti. Karlovy Vary mají v tomto směru obrovský potenciál. Pojďme ho využít a udělejme z Karlových Varů město pro život ve 21. století, odkud lidé nebudou utíkat, ale naopak se i rádi vracet,” říká Špecián.

Tisková konference Karlovy Vary 2022

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu