Program pro komunální volby 2018

Zdravé zdroje, aneb péče o rozvoj města

Lázeňství v Karlových Varech stojí na jedinečných přírodních zdrojích. Primárními potřebami jsou tedy náležitá péče o tyto zdroje a rozvoj znalostí a způsobů jejich využití.

Podpora lázeňství by měla v první řadě směřovat k uspokojení těchto potřeb, např. podpora vzniku studijních oborů balneologie a hydrogeologie. Absence těchto studijních oborů má negativní dopad nejen na lázeňství (nedostatek odborníků v oboru), ale také na odliv mladých lidí z kraje.

Pro zvyšování kvality lázeňské péče a udržení statutu světového unikátu je velmi důležité obnovit vědecko-výzkumné aktivity a usilovat o pozici světového lídra v oboru.

Obyvatelé lázeňského města musí mít k dispozici kvalitní nabídku lázeňských služeb – veřejné lázně, jinak nemají žádný benefit vyplývající z trvalého žití v lázních. Chceme změnit současný stav, kdy domácí obyvatelstvo má velmi omezený reálný kontakt s jedinečností přírodních zdrojů jejich města.


Dobře placená práce co vás baví?

V ideálním světě samozřejmost, bohužel jaká je realita v našem městě všichni víme. Lokální zaměstnavatelé jsou ve velké míře soukromé subjekty – čili nelze z pozice města ovlivnit jejich zaměstnaneckou či platovou politiku. Co však z pozice města lze, je motivovat zaměstnavatele aby nabízeli zaměstnancům lepší

pracovní i platové podmínky. Zejména v oblastech souvisejících s podstatou Karlových Varů – lázeňství, hotelnictví, gastronomie.

Hodláme zprůhlednit výběrová řízení na pracovní pozice v rámci samosprávy i městských společností a maximálně tak využít profesních odborností obyvatelstva.

Zároveň se budeme snažit nalézt zdroje financování platů odborníků potřebných pro správné fungování města a městských společností tak, aby byly alespoň na platové úrovni managera v Lidlu.


Kdo si hraje, nezlobí, aneb bezpečné ulice!

Dostupné bydlení, dobře placená práce, dostatek sportovního i kulturního vyžití, široké možnosti celoživotního vzdělávání. To jsou základní atributy spokojeného života bez stresu, v klidu a v míru. Přesně proto na ně také myslíme v našem programu 😉.

Hodláme maximálně podpořit aktivity spolků a organizací v oblasti kriminální a drogové prevence mládeže i dospělých, jako jsou Centrum pro mládež a alternativní sporty nebo Centrum zdraví a bezpečí. Navýšíme počet asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách města.


Veřejný prostor; zdravé ulice a budovy

Nejvyšší prioritou je v současné době úspěšné dokončení Územního plánu a Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy a následné zajištění jejich důsledné aplikace.

Budeme ve spolupráci s KAMKV iniciovat vznik komunikační platformy o veřejném prostoru a jeho funkcích.

Vize a priority pro město by neměly vycházet pouze od aktuální politické reprezentace, ale musí vzejít z otevřené diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací, a měly by přesahovat jedno volební období.

Vstup do UNESCO vnímáme jako příležitost pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu, zároveň je ale nutné věnovat dostatečnou pozornost zátěži, kterou to pro město přináší, především pro infrastrukturu.


Sportem ku zdraví, aneb pestý výběr sportovišť

Chceme aby byl v Karlových Varech dostatečně pestrý výběr sportovišť s kvalitním zázemím pro sportovce z řad široké veřejnosti.

Podpoříme projekty jednotlivých sportovních komunit na nová sportoviště a budeme je motivovat ke vzniku dalších projektů. Podpora bude

maximálně transparentní a spravedlivá všem organizacím, spolkům i sportovcům.

Peníze z rozpočtu města půjdou na vybavení sportovišť, nikoliv na platy profesionálních sportovců z komerčně oblíbených sportů.

Zjednodušíme a zelektronizujeme byrokracii při žádostech o grant nebo dotaci na sportovní akci. Město bude partnerem, ne překážkou!

Budeme motivovat děti i dospělé ke sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu – například pohybové a výživové poradenství, pořádání kurzů a workshopů či příměstských táborů, vytvoření tradice Městských sportovních her, podpoříme otevření školních bazénů a hřišť pro veřejnost.


Kultura i na periferii a celoroční přínos filmového festivalu

Vnímáme zcela tristní situaci s nedostatkem kulturního vyžití a chceme ji změnit! Především je třeba začít vnímat tuto problematiku jako jednu z prioritních pro rozvoj komunit v Karlových Varech a celkové kvality života obyvatel, ať už z pohledu kulturního konzumenta, nebo z pohledu umělce. Co hudební žánr, to jiná komunita lidí – chceme aby jsme si tu všichni “přišli na to svoje”. Proto jsme si jako jeden z prioritních cílů v případě silného mandátu od voličů stanovili vybudovat Městské kulturní a komunitní centrum:

Multifunkční areál s hudebním klubem, barem, kavárnou, koncertním či přednáškovým sálem, prostorem pro výstavy, otevřenou dílnou (pro kutily z paneláků), otevřenou hudební zkušebnou, komunitní zahradou či skleníkem, uměleckým ateliérem, a podobně. Prostor pro umělecké a společenské aktivity široké veřejnosti, podpora místních spolků, iniciativ a umělců napříč žánry

Jako ideální pro náš koncept se zatím jeví prostor bývalé vodárny v Tuhnicích.

Projekt bude od začátku podroben velmi široké společenské diskuzi – tak aby byl celý projekt maximálně transparentní a tak abychom vybudovali něco, co bude opravdu k užitku nás všech.


Vzdělání je investice do budoucnosti

Podporujeme rozmanitost a moderní pohled na vzdělávání, ať už na to školní či to celoživotní – formální i neformální.

Rádi bychom iniciovali diskuzi mezi odborníky a rodiči dětí školou povinných, o pestrosti nabídky základních škol v Karlových Varech. V případě všeobecné shody a dostatečného zájmu dětí a rodičů by město mohlo krom stávajících deseti základních škol s klasickou formou výuky zřizovat i školu s alternativní výukou, tak jak je tomu i v jiných městech ČR. Více o různých formách vzdělávání se dozvíte například na alternativniskoly.cz nebo na strýčku Googlovi.

Budeme usilovat o rozvoj vysokého školství ve městě zejména v oborech blízkých lázeňství. Vnímáme také nutnost zajistit absolventům takové školy budoucí uplatnění v našem městě, například v rámci výzkumných aktivit Balneologického institutu.

Přítomnost vysoké školy, potažmo jejích studentů, bude mít pozitivní vliv i na další oblasti života ve městě, jako jsou kultura či spolkové aktivity.

Nabízí se i možnost začít veřejně diskutovat o dalších oborech vhodných k vysokoškolskému studiu v našem městě – design, sklářství, a podobně…


Vary pod palcem, aneb otevřený magistrát

Mějte své město pod palcem, ať už ve smyslu kontroly jeho správců (politiků) nebo ve smyslu dostupnosti služeb úřadu online pro Vaše pohodlí – to je skutečné “smart city”. Lavičky s nabíječkou na telefon jsou jen doplněk.

Zmodernizujeme a zpřehledníme webové stránky města a vytvoříme propojenou mobilní aplikaci. Online služby občanům na pár kliků nabídnou:

 • Informace spojené s chodem města (kontakty – včetně online messengerů, provozní dobu, návody na řešení životních situací, objednání se online na úřad…)
 • Vyřízení pochůzek online (např. žádost o dotace, zábory, reklamy, předzahrádky, poplatky, pronájmy městských sálů apod.)
 • Zasílání novinek a aktualit, platby v MHD a dalších městských organizacích, platby za parkování.
 • Vizualizaci intenzity dopravy, volných parkovacích míst a pohybu MHD v reálném čase, informace o uzavírkách a objížďkách.
 • Moderní způsob nahlášení problému nebo závady ve městě (jdu – vidím problém – otevřu aplikaci v mobilu – vyfotím – odešlu).
 • Hlasování v anketách na aktuální otázky – nikoliv však jen pro formu, jak je tomu doteď zvykem. Ankety budou transparentní, nezmanipulovatelné a s vypovídající hodnotou. Každá anketa bude kontinuálně probíhat i v papírové formě, pro ty kteří nejsou online.
 • Hlasování o participativním rozpočtu, díky kterému budou mít obyvatelé možnost rozhodnout, na které veřejné projekty vynaloží město peníze. Participativní rozpočty běží již v desítkách obcí ČR a pomáhají k lepšímu zapojení občanů do komunitního života.

Vary pro život, ne na skok aneb dostupné bydlení

Jako důležitý úkol vnímáme zajištění spokojeného života ve městě napříč generacemi a sociálními vrstvami obyvatel, jedině tak zajístíme městu přirozený demografický vývoj.

Budeme aktivně hledat možnosti k vybudování nájemních startovacích bytů pro mladé rodiny či sociálních bytů, abychom zamezili dalšímu obchodu s chudobou. Prověříme možnosti vybudování takových bytů v nevyužitých objektech města.

Budeme aktivně vyjednávat s investory plánovaných staveb ve městě, abychom dosáhli maximálního možného konsensu v otázce dostupného bydlení.

Podpoříme další rozvoj projektu Domova pro seniory ve Staré Roli a najdeme odpovídající objekt či místo pro zbudování Domova se zvláštním režimem.

Podpoříme stávající poskytovatele sociálních služeb a vytvoříme podmínky pro vstup nových – mapování a vzájemné síťování služeb. Finanční podpora a další rozvoj Domu dětí a mládeže a ZUŠ, Senior taxi nejen pro seniory – možnost i pro nemocné a zraněné.


Magistrát bude oporou i rádcem všem aktivním lidem ve sportu i kultuře

Zjednodušíme a elektronizujeme byrokracii při žádostech o grant nebo dotaci na kulturní a sportovní činnost.

Rozšíříme systém dotačních titulů, zajistíme jeho transparentnost a dostupnost všem aktivním občanům a spolkům.

Pro spolky, provozovatele kulturních zařízení a organizátory kulturních, sportovních a společenských akcí bude město partnerem, ne překážkou!

Dlouhodobě nevyužité městské objekty poskytneme za jednoduchých podmínek k realizaci celospolečenských projektů, samozřejmě s náležitou porcí transparence a prostoru pro širokou veřejnost při rozhodování o projektu, jak v rámci budoucí užitnosti, tak v rámci financování – participativního rozpočtu.


Živé město nejen přes festival; Vybudujeme městské kulturní centrum

Chceme aby žilo celé město, ne jen jeho centrum, proto se budeme aktivně snažit i o oživení periferie, například akcemi orchestru (Flashmob), putovními venkovními výstavami, festivalem typu „Mezi bloky“ a podobně. Budeme podporovat aktivní občany a spolky při realizaci podobných projektů.

Myslíme si, že Karlovy Vary nedostatečně využívají atraktivity Mezinárodního filmového festivalu. Jedinou celoroční připomínkou tohoto každý rok se opakujícího svátku filmu je Thermal, který i nadále devastuje svým přístupem Ministerstvo financí pod vedením Babiše a Schillerové (facebook.com/respektmadam). Budeme aktivně vyvíjet argumentační nátlak na ministerstvo, aby k rekonstrukci hotelu a bazénu přistupovalo jako k celku a s respektem k původnímu architektonickému návrhu – Thermal byl postaven jako chrám MFF a tak by tomu mělo být i nadále.

Zasadíme se o vybudování muzea MFF a vytvoření chodníku slávy s otisky chodidel filmových hvězd jako turistické atrakce s velkým potenciálem.

Zajistíme další rozvoj místního profesionálního souboru Městského divadla.


Podpora lokálních živnostníků jako vážených zaměstnavatelů

Město musí být partnerem pro lokální firmy a živnostníky, protože právě oni jsou srdcem lokální ekonomiky. Zavedeme poradenství a koučing pro začínající podnikatele či projekty abychom podpořili jejich životaschopnost. Vše samozřejmě v kooperaci se stávající podporou různých institucí.

Zajistíme Lepší informovanost a komunikaci s podnikateli a živnostníky, zejména před investičními akcemi města. Podpoříme rozvoj sociálních firem, chráněných dílen a alternativních způsobů podnikání.


Aby Vary zůstaly Karlovy, aneb péče řádného hospodáře

Základní úlohou politika je vytvořit smysluplnou vizi pro město, zajistit dostatek prostředků pro chod a rozvoj a průběžně kontrolovat plnění a efektivitu.

Rozpočet města musí být podroben revizi, jak na straně výdajové efektivity, tak na straně příjmů. Příjmová oblast musí být posílena o vyšší využití dotačních titulů a o přímé příjmy města – například samostatně provozovat teplárnu, neprodávat vřídelní vodu pod nákladovou cenou, jednat o výši lázeňského poplatku apod.

Kontrolovatelným podkladem pro každého občana musí být přehledný a tetailní rozklikávací rozpočet, který ukáže množství přijatých a vynaložených prostředků. S výstupy pro porovnání s ostatními položkami našeho rozpočtu i rozpočty obdobných měst, a to včetně vývoje v čase a víceleté prognózy.

Město může a musí být dobrým hospodářem, jde pouze o to, zajistit řádné správce a jejich kontrolu. Je nutná revize stávajícího využití a správy veškerého městského majetku.

Nadace města nebude sloužit jako odklánění peněz z rozpočtu pro vybrané akce.

Politik si musí uvědomit, že po dobu výkonu funkce končí jeho podnikatelská aktivita navázaná na přímé výdaje města, protože se stává tvůrcem pravidel, správcem a kontrolorem.

Radní a zastupitel musí vždy rozhodovat informovaně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože každé hlasování si musí obhájit jednak před občany města a kontrolními orgány, a především před sebou samým. Má právo a povinnost být plně informován.

Pozice na odborech, v představenstvech i jednatelé společností musí být vybíráni na podkladě odbornosti v transparentních výběrových řízeních.

Maximální důraz na koordinovanou spolupráci s krajskými institucemi, dotčenými obcemi, společnostmi, spolky a občany. Nutno vytvořit prostor pro maximální zapojení aktivních. Například podpořit vznik osadních výborů, dílčí participační rozpočty, elektronická hlasování.


Váš názor nás zajímá (a ne jen jakoby)

Komunikovat (ať už tradičními či moderními online způsoby) se širokou i odbornou veřejností a maximálně jí vyjít vstříc, považujeme za naprostý základ pro pozitivní vývoj města! Nebudeme si o veřejných věcech šeptat jen proto, že veřejná argumentace je příliš dlouhá nebo složitá. Naopak! Poskytneme široké veřejnosti maximální množství podkladů a informací, aby si mohla svobodně utvořit ucelený názor na věc a mohli jsme tak společně vytvářet příjemné místo pro život – pro nás i budoucí generace.

Zasedání městského zastupitelstva a výborů zavedeme opět od odpoledne, aby se mohla pohodlně účastnit i široká veřejnost. K online přenosům ze zasedání zastupitelstva zavedeme i online přenosy z jednání městských výborů. Zvýšíme četnost zasedání městského zastupitelstva na minimálně 10x ročně, Zveřejníme podkladové materiály zastupitelstva i pro veřejnost.

Hodláme maximálně zatraktivnit městská fóra v jednotlivých čtvrtích tak aby se jich účastnilo větší množství občanů a řešili skutečné problémy města.

Zavedeme jejich moderaci, online přenosy a interaktivní zapojení občanů.

V případě konání dalších referend dostanou petenti dostatečný prostor k představení svých zájmů.

V případě velkých investičních záměrů budeme včas pořádat veřejná projednávání a představení projektů. Situace s IDT nebo Alžbětinými lázněmi se nebude opakovat!


Plynulá doprava a dostupné parkování

V rámci zlepšení kvality dopravní obslužnosti centra i periferie je potřeba:

 • Optimalizace linek MHD, zejména návaznost na brzké spoje autobusů a vlaků.
 • Přidání spojů noční MHD, propojení Dolního a Horního nádraží
 • Podpora malých terminálů dopravy – návaznost městské a meziměstské dopravy.
 • Posilování smart prvků v dopravě – chytré zastávky či sledování MHD v reálném čase (už neběhejte zbytečně na autobus), monitoring volných parkovacích stání ve městě, plynulost dopravy a pod.
 • Budeme nakupovat nové autobusy MHD zásadně s klimatizací.
 • Podpora eko způsobů dopravy – elektrobusová linka jako pilotní projekt mezi Tržnicí a lázeňskou částí podél řeky.
 • Instalace dobíjecích stanic pro elektromobily.
 • Řešení dopravního terminálu (bez monstra u Tržnice).
 • Podpora výstavby parkovacích domů.
 • Prověření možnosti vybudování P+R parkovišť s návazností na MHD a železnici.
 • Podpora cyklodopravy – rozšiřování sítě cyklostezek a bikesharing (půjčovna kol) a elektromobility – půjčovna e-kol, e-koloběžek; městské nákupy elektromobilů.
 • Připravení půdy pro vstup služeb sdílené ekonomiky (např. Uber).
 • Rozšíření rekonstrukcí místních komunikací a chodníků a to nejen v předvolebním čase!
Navrhni úpravu