Bc. Lukáš Vojtěch Vodenka, Dis.

Jmenuji se Lukáš Vojtěch Vodenka a vystudoval jsem bakalářské studium v oboru sociální antropologie a poté vyšší odborné studium v oboru sociální pedagogika. Několik let jsem působil na různých pozicích v projektech EU, především v sociální oblasti. Nyní působím mj. jako sociální pracovník v neziskové organizaci, zabývající se péčí o seniory a osoby se zdravotním postižením, především v oblasti prevence. Taktéž je pro mě důležitá sociální politika jako taková, především odstraňování ústavní péče v ČR, zajištění života na úrovni ve staří i v dětském věku s tím nepřímo souvisí problematika stejnopohlavního manželství a otázka spravedlnosti.

Kandiduji na post zastupitele obce Karlovy Vary. Jako člověk zabývající se sociální prací a z mých letitých zkušeností sociálního pracovníka (popř. sociálního antropologa) je moji hlavní oblastí zájmu sociální problematika/politika. Domnívám se, že je nutné podporovat kvalitu sociálních služeb, které jsou přímo zřizovány městem skrze jeho příspěvkové organizace. Je důležité zvyšovat kvalitu služeb, což odpovídá i zvyšování kompetencí a znalostí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006 Sb.), kde především kvalita těchto služeb je přímo úměrná schopnostem, vzdělání a erudovanosti těchto pracovníků.

Otázka bydlení je všeobecně velmi těžké téma, jelikož neexistují vhodné prostředky k tomu, aby byl tento institut spravedlivý a legitimně proveditelný. Mimo to stále není v zákoně ukotveno samotné sociální bydlení, což znemožňuje jeho řešení na úrovni komunální politiky. Lze tedy poskytnout zvýhodněné bydlení pouze na byty, které jsou ve správě města a o umístění osoby rozhoduje mj. zastupitelstvo.

Ovšem je potřeba toto podporovat v maximálním množství, které obec může sama poskytnout. Zajímat se o problémy svých občanů a komunikovat nejen s nimi nepřímo, ale i se sociálnímu službami, které mají v této oblasti lepší přehled.

Nejradši mám vnitřní město na které můžeme být opravdu pyšní. Je hezké architektonicky a důležité především z hlediska lázeňství a balneologie.

Lukáš Vojtěch Vodenka

Navrhni úpravu