Hudba zabíjí?

Hudba zabíjí?

V květnových radničních listech vyvolala naše zastupitelka Barbora Hradečná zajímavou polemiku svou glosou Tohle město není pro mladý. Reakcí se dočkala nejen na naší facebookové stránce, ale také několika články přímo v radničním periodiku. I z toho důvodu jsme na zastupitelstvu prosadili, aby město začalo připravovat kulturní koncepci města, což vzhledem k plánovanému vstupu do UNESCO považujeme za zcela logický krok.

Reakce na článek zastupitelky Hradečné necháváme bez úprav.

Tohle město není pro mladý? Naše město živilo, živí a bude živit lázeňství

V minulých KRL je otištěn příspěvek Barbory Hradecké z Pirátů, který doslova dehonestuje lidi žijící v centru města a zároveň pracující v lázeňství, což znamená, že musí „obsluhovat“ po všech stránkách klienty lázeňských zařízení, a to, vážená paní Hradecká zřejmě k vašemu podivu, i o všech svátcích a víkendech, za to, že se chtějí na tuto náročnou práci, představte si, i vyspat!

Naše město živilo, živí a bude živit lázeňství.

Lázeňství je tady prioritou, nikoli hlučné koncerty v nebo poblíž lázeňského území, které dokonce léčbu trávicího ústrojí zásadně narušují! Pokud si Piráti toto neuvědomují, tak seriózní diskuze s nimi těžko bude možná, ač se nám v mnoha jiných směrech jejich názory mohou líbit. Nikomu nechceme upírat zábavu, proto jsme všemi deseti například pro udržování Letního kina a areálu Rolava, a to právě proto, že jediným možným kompromisem mezi svobodnou zábavou pro mladé, a možností “přežití” ostatních, kteří pro Lázně pracují a musí se nejen vyspat, ale také ve svém volnu mít možnost v klidu relaxovat, jsou právě takovéto areály, kde mohou být koncerty a jiné akce v podstatě neomezeně, protože v bezprostředním okolí nikdo nebydlí, navíc určitě areál letního kina je dobře akusticky řešen a do značné míry odhlučněn.

Pokud jde o „rušení klubů v centru města“, my z okolí Smetanových sadů například máme za sebou otřesný několikaletý zážitek s klubem Masařka a jeho následovníky, kdy při kolaudačním řízení, jehož jsme se jako dotčení okolní obyvatelé účastnili ve snaze dosáhnout nějakého přijatelného spolunažívání, bylo sice nařízeno a horlivě naslibováno všechno možné - utěsněná okna i dveře (větrání pouze klimatizací), dodržování zavírací doby, atd. Dokonce takto proběhl i zkušební provoz. Bohužel pouze ten zkušební. Od prvního dne normálního provozu začalo pro nás doslova peklo na zemi, někteří obyvatelé se postupně raději odstěhovali, jiní z beznadějného nekončícího boje zemřeli na infarkt nebo mrtvici, výjezdů policie tu byly za tu dobu tisíce, někdy i třikrát za noc. Žádná klimatizace se pochopitelně nepoužívala, okna i dveře byly celoročně otevřené dokořán, produkce se táhly často do tří i více hodin do rána. Mnozí sousedé skončili postupně dlouhodobě na psychiatrii nebo i v invalidním důchodu. A to nemluvím o žádných přestárlých mrzoutech, kteří nemají rádi hudbu, jak se možná někdo z Pirátů k tomu bude chtít vyjádřit! Dunivé koncerty živé hudby prostě jdou těžko skloubit se životem lázeňských hostů a těch, kteří se o ně starají. Při nedodržování jasných pravidel už vůbec ne!

Letní kino může tento střet konflikt - zábava vs. právo na odpočinek - určitě do značné míry v této lokalitě vyřešit, proto ho všemožně podporujeme.

Že by bylo v Karlových Varech všeobecně málo akcí, to si v žádném případě ale my, co žijeme v centru a na hranici lázeňského území, nemyslíme! Vždyť minimálně každý druhý celý víkend, počínaje dubnem až do podzimu, je tu jedna velká akce za druhou. I tyto často zdejší obyvatele, ale i hosty v sanatoriích, penzionech a apartmánech často velmi obtěžují, jsou-li spojeny s „doprovodnými“ koncerty nebo hlasitým křikem do mikrofonu, a narušují jejich lázeňskou léčbu - oni se sem přitom za docela velké peníze přijeli přece hlavně léčit, ne celé dny a ještě kolikrát i v noci poslouchat český bigbít, metal, hip- -hop a podobně, který jim navíc vůbec nic neříká, jsou znechuceni a mnoho z nich už se sem z tohoto důvodu nikdy nevrátí. Příště zkrátka pojedou do lázní evropské úrovně, kde jejich právo na léčení v klidu respektují. Do lázní patří hudba lázeňská - klasická, folklorní, určité druhy jazzu a podobně, a také to pouze bez zesilujících reproduktorů, aby si ji mohli poslechnout jen ti, co chtějí, a nerušilo to ty, kteří se svobodně rozhodli pro jiný program. Oni přece taky nikoho jiného neobtěžují!

Čili článek paní Hradecké je velmi problematický. Dostatek akcí pro mladé a milující hlučnou hudbu, se přece bez problémů může umístit někam, kde to nikoho rušit nebude. Právě do letního kina, na Rolavu, na Meandr Ohře… i hudební kluby jistě mohou být umístěny jinde než na pomezí lázní a centra. Ano, jsme krajské, ale zároveň a hlavně lázeňské město! Není možné nás srovnávat s Prahou, Plzní, Ostravou, Brnem - jinými běžnými krajskými městy, které lázněmi nejsou, tady naprosto chybí logické uvažování ze strany doufám pouze paní Hradecké, nikoli Pirátů jako celku. Vždyť i na posledním celoměstském fóru bylo jako hlavní problém města na prvním místě zvoleno lázeňství (zkrátka péče o ně).

Proto ať žijí kompromisní řešení typu letního kina! Ať tady můžeme všichni spolunažívat, ve zdraví přežívat a nevyhánět odtud ani ty, kteří nás živí, ani ty, kteří se o ně starají.

Emil Dienelt

Tohle město není pro mladý? Dobře popsaná situace

Dovolím si malou reakci na článek “Tohle město není pro mladý” v rubrice Hyde park. Autorka Barbora Hradecká velmi dobře popsala situaci v oblasti kultury v Karlových Varech, ale hlavně vztah vedení města ke kultuře a jeho podíl na tomto stavu. Ke kultuře se macešsky chovalo i předchozí vedení města. Když nastoupila Kulhánkova koalice, myslel jsem si, že se situace zlepší.

Osm let mělo vedení města na to vytvořit plán rozvoje kultury ve městě, a osm let seděl na místě náměstka pro kulturu člověk, který pro to nic neudělal.

Jsou mezi námi občané, kteří investují svůj čas a peníze do toho, aby vytvořili nějaký vlastní tvůrčí počin, a je na městě, hlavně na odboru kultury, aby tyto občany uměl podchytit a vytvořil jim podmínky, aby mohli svoje nápady realizovat. To znamená zmapovat si kulturní dění ve městě, aktivity občanů v oblasti kultury a rozhodnout jakým způsobem je město bude podporovat.

Nic proti tomu dovážet špičkovou kulturu, ale má-li se město něčím chlubit, tak určitě tím, co tady ve městě vzniká a ne dovezenými pořady.

Jen pro ilustraci jakým klíčem rozdělovalo například peníze z hazardu: 75 % na sport, 12,5 % na neziskovky a jen 12,5 % na kulturu. Myslím, že už není potřeba cokoli dodávat.

Co je ale pro mne nejvíce zarážející na tomhle článku, že jej napsala zastupitelka za Piráty. Domnívám se, že ji občané zvolili proto, aby se právě tyhle chyby snažila napravit. Psát články můžeme my občané, zastupitelé mají konat.

Ivan Pelc

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu