JUDr. Renata Kozáková

Renata Kozáková (* 4. února 1962, Brno)

Vzdělání:

  • Gymnázium Brno

  • Právnická fakulta UJEP Brno

Zaměstnání:

  • právník Technoplyn Brno

  • právník Okresní stavební podnik Sokolov

  • kontrolor OÚNZ Sokolov

  • vedoucí kanceláře přednosty Okresní úřad Karlovy Vary (1991-2000)

  • ředitelka Kanceláře krajského ředitele HZS Karlovarského kraje (2001- dosud, služební poměr)

Politická příslušnost:

1992 – 1999 – členka ODS

Na základě ustanovení zákona o služebním poměru nejsem od roku 2001 členem žádné politické strany.

Od roku 2014 členka Zastupitelstva města Karlovy Vary (za politickou stranu Alternativa) a členkou Kontrolního výboru.

Zájmy:

Sport, zejména jízda na kole, četba, kvalitní hudba, a samozřejmě zájem o veškeré věci veřejné, což mě vedlo k rozhodnutí kandidovat v roce 2014 do Zastupitelstva města Karlovy Vary. Svým programem mě oslovila Alternativa, a zejména snaha bojovat proti korupci, neprůhlednému hospodaření města, zpolitizování obsazování funkcí ve společnostech založených městem a celkově morální úpadek vedení města jako takového, kde občan je až na druhém místě.

V rámci volební kampaně v roce 2014 jsem se aktivně zapojila do aktivity za zrušení heren ve městě Karlovy Vary, neboť gamblerství jako chorobná závislost, má pro hráče velký dopad do jejich mezilidských i sociálních vztahů. Od roku 1991 se profesně pohybuji v oblasti státní správy a samosprávy.


Navrhni úpravu