Demokratická opozice vyzývá vedení města k ukončení ruskojazyčné kampaně

Demokratická opozice vyzývá vedení města k ukončení ruskojazyčné kampaně

„Vary vám rozumějí“ – tak mělo znít jedno z hesel kampaně na přilákání rusky mluvících turistů do Karlových Varů. Naštěstí se od něj po mnoha negativních reakcích upustilo, ale kampaň podle všeho běží dál. Vedení města tvrdí, že je namířená pouze na Rusy žijící v Německu. V kontextu současného dění se dá považovat přinejmenším za nevkusnou a necitlivou, může ale také uškodit mezinárodní reputaci našeho města. Otevřený dopis, který byl dnes zaslán paní primátorce, je podepsaný všemi demokratickými opozičními zastupitelkami a zastupiteli a vyzývá vedení města, aby kampaň, od níž se hned v počátku distancoval Karlovarský kraj, ukončilo.

Znění otevřeného dopisu podepsané všemi demokratickými opozičními zastupiteli

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu