Řídit město jako skatepark

Řídit město jako skatepark

Situace v karlovarském skateparku tak nějak odráží, jak se obecně v našem městě přistupuje k řešení problémů. Když se už loni prováděla oprava – udělala se mizerně a zfušovaně. Druhým rokem je areál zavřený. To ale nebrání městské firmě KV City Centrum (v jehož čele jsou osoby nejen politicky dosazené, ale přímo politické), aby od města obdržela 550.000 korun za údržbu areálu. Ano, zavřeného areálu, do kterého nikdo oficiálně nesmí.

Skateboarding má ve Varech překvapivě dlouhou tradici. Už za minulého režimu tu byla silná komunita, která využívala prostory ve Staré Roli nebo na dnešním náměstí Dr. Horákové (doporučuji ke shlédnutí povedený dokument King Skate, kde je tento fenomén rozebírán podrobněji). Komunita se po roce 1989 začala pochopitelně organizovat, což ve Varech vyvrcholilo založením Centra pro mládež a alternativní sporty (CMAS) v roce 1999.

Karlovarský skatepark se pak několikrát stěhoval – proslulá byla hala u rozcestí, která padla při budování průtahu. Nová hala se nakonec postavila v Bohaticích a společně s hřištěm na hokejbal vytvořila zajímavý prostor pro malé a alternativní sporty. Stejně tak se počítalo s dalším rozvojem areálu. Pod dohledem CMAS se vybudovalo dobré a respektované místo. Až do doby, než skatepark převzal pod svá křídla KV City Centrum.

**

Politická trafika KV City

Tato městská firma má zajímavou historii. Už pod původním názvem Autocentrum F sloužila jako předmět politického obchodování. Do pozice jednatele byli za posledních 20 let vybíráni výhradně aktivní představitelé politické moci. Nerozhodovaly schopnosti, ale čistě a jen stranická průkazka. Nerad bych házel všechny do jednoho pytle, u některých byl upřímný zájem pohnout věci dopředu, ale vždy se jednalo o politickou nominaci. Což nezměnila ani současná koalice. Jednatelem firmy je asistent poslankyně za ANO (před tím to byl asistent poslance za ČSSD).

Problém u této společnosti je v tom, že slouží pro politickou reprezentaci jako taková nádoba, kam je potřeba umístit nějaký městský majetek. A tak tato firma má na starosti:

  • Koupaliště Rolava
  • Atletický stadion
  • Letní kino
  • Tržiště Varšavská
  • burza v Tuhnicích
  • Farmářské trhy
  • Skatepark

Tedy poměrně nesourodou skupinu, které bývají rozděleny do dvou skupin organizací (správa sportovišť a technické služby), což by bylo logické i ve Varech. Takto máte vytvořenou poměrně silnou organizaci, která je politicky velmi zajímavá a odborně méně nebezpečná než třeba Dopravní podnik.

Výkladní skříní KV City Centra má být areál na Rolavě. Na kolik se to daří je obtížné říci. Koupaliště je hojně navštěvované, v letních dnech je útočištěm lidí z blízkého i širokého okolí. Současné zásahy se dělají nahodile, bez širší koncepce. A tak máme hřiště na kuličky, vodní atrakce, které zasahují takřka do poloviny koupaliště, k tomu se tam prohánějí vodní skútry, lodičky, šlapadla, to vše zasazené do nejhustěji navštěvované části. Posledním příspěvkem je lanový hrad na ostrůvku, který sloužil dřív k odpočinku i koncertům. Zkrátka méně je někdy více…

I když vznikla studie rozvoje areálu, je to jako když Pejsek a Kočička dělají dort. Na relativně malém prostoru se má vejít úplně všechno. Včetně amfiteátru, autocampu, bungalovů a repliky Stonehenge. Prvním symbolem „nové Rolavy“ se měla stát budova Café Rolava, která byla veřejností výrazně kritizována. I proto má být nahrazena poněkud subtilnější stavbou, jejíž návrh nebyl doposud představen.

Relativně omezený rozpočet se v posledních letech povedlo ještě více napnout o dvě politicky dosazené pozice. Tou první je dlouhodobý „vedoucí volnočasových aktivit“ (nutno říci, že v tomto případě proběhlo aspoň výběrové řízení), druhou je ředitelka KV City Centrum, což je pozice nová. Na postu ředitelky je kandidátka ODS do zastupitelstva Simona Vránová (také druhá náhradnice do zastupitelstva). Na vše dohlíží z pozice jednatele asistent poslankyně za ANO (a také první náhradník této strany do zastupitelstva) Milan Žemlička. I on dosazen na základě politického rozhodnutí.

S navyšujícím počtem lidí ale paradoxně organizace přestává zvládat své úkoly. Na letní kino se KV City Centrum vykašlalo – při veřejné prohlídce pak jeho zástupci (ve spolupráci s vedením města) neváhala organizace představit velmi kreativní číslo „kolik do letního kina nateklo peněz“. Problém byl v tom, že součástí částky byl také příspěvek na provoz, za léta 2017-18 celkem 2,232 miliony korun. Ta suma tam viditelná není (což tedy není vinna současného vedení ANO-ODS v KV City, jako spíše předchozího od ČSSD). Obdobně se nyní snaží organizace zbavit zajištění Vánočních trhů, zejména kulturní části (i když mají právě proto placenou osobu).

**

Řídit město jako skatepark

Po nutné odbočce jsem se vrátil k hlavnímu tématu článku. Od roku 2016 má karlovarský skatepark (do té doby fungující) na starost právě KV City. A je paradoxní, že polovinu z tohoto času je areál bohatického skateparku zavřený. Hlavním kamenem úrazu se stala nepovedená rekonstrukce z loňského roku, o které jsme podrobněji psali v našich volebních novinách (článek si můžete přečíst zde).

Městská firma tak naprosto selhává ve správě městského majetku. Porušuje tak hned několik bodů příkazní smlouvy:

2.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet za úplatu vykonávat na základě této smlouvy příkazní činnost, spočívající v zajištění správy a řádného provozu areálu.

8.1. Běžnou údržbu a opravy areálu nebo jeho zařízení včetně revizí zajišťuje příkazník, vynaložené náklady poté přeúčtuje příkazci. Opravou se rozumí činnost směřující k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

8.2. Příkazník je dále povinen:

a) za účelem zachování areálu a jeho zařízení provádět účinně a včas veškerou běžnou údržbu, opravy a revize zajišťovat provoz předmětu nájmu na náklady příkazce,

b) nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy se vyskytne jejich potřeba, informovat příkazce o potřebě jakýchkoliv oprav či technického zhodnocení.

I přestože je skatepark zavřený, město posílá každý měsíc KV City Centru 45.833 Kč na správu areálu. Od začátku roku nepodniklo žádné kroky k tomu, aby se neutěšený stav někam posunul. A to i přes vytrvalý tlak ze strany CMAS. Absurdita stavu je dokonána tím, že jediná viditelná aktivita směřuje k vyfoukání prachu. Za půl milionu ročně se to vyplatí, ne?

Na červnovém jednání zastupitelstva jsme prosadili usnesení, kterým jsme vedení města chtěli zavázat, aby našlo nový model fungování skateparku. Jaké bylo naše zděšení, když jsme zjistili, že rada města tímto úkolem pověřila právě KV City Centrum. Ten si v nastavení modelu řekl o víc peněz (stálý správce) nebo více peněz (vybudování nového parku). Tedy organizace, která je dva roky neschopná skatepark pořádně opravit. Absurdita na karlovarský způsob.

Často všichni brečíme, jak nám utíkají mladí, že tu není co dělat a jak se město zaměřuje jen na určité vrstvy občanů. Správa parku pro alternativněji zaměřené sportovce je evidentně nadlidský úkol. Co chceme nabídnout těm, kteří pro svůj pohyb nepotřebují ledové království? Nejvíc mě mrzí, jaká je neustálá snaha házet klacky pod nohy těm aktivním Karlovarákům, kteří se snaží podpořit místní komunitu a něco budovat. To, co bychom měli nejvíce podporovat a snažit se o to, potlačujeme.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu