Postřehy ze zadní lavice – Zastupitelstvo zahalených tváří

Postřehy ze zadní lavice – Zastupitelstvo zahalených tváří

Zvláštní. Tak by se jedním slovem dalo shrnout dubnové zastupitelstvo města. Od 4. února to bylo první řádné jednání (pokud nepočítáme březnovou mimořádnou schůzi, těsně před vypuknutím opatření proti koronaviru) a neslo se ve zvláštní atmosféře zahalených tváří v míčové hale. Nejparadoxnější bylo, že vedení města nemělo zařazený speciální bod k opatřením v době popandemické ani na programu, debatu na začátek celého jednání si vymohla opozice.

Pokud jste stále ještě v karanténě, můžete si pustit celý záznam.

Stručně, pokud se vám nechce číst celý článek:

  • Na dopady v cestovním ruchu hodlá město vyčlenit 50 milionů korun. Zatím bez podrobnějšího plánu.
  • Prošla úleva nájemného i nižší platby za předzahrádky.
  • Nadace města, schránka pro podporu profesionálního sportu, dostane stejně jako loni 20 milionů korun. Kultura se uskromňuje, sport zatím ne.
  • Cenu města pro rok 2020 obdrží František Mikeš a Otto Němec in memoriam, čestné občanství získá Nikolaj Liščeňuk.
  • Tři ze čtyřech městských organizací mají nové ředitele.
  • Nekončíme s příběhem mateřské školy v ulici Krále Jiřího.

Koronakrize

Na Karlovy Vary a celý náš kraj dopadla pandemická opatření mimořádně tvrdě. Významná část našeho hospodářství je napojena na cestovní ruch a lázeňství. Tato odvětví přestala ze dne na den existovat. Už v první fázi se vydaly některé hotely cestou propouštění a lze předpokládat, že další, stejně jako restaurace a podobné provozy budou následovat. Pokud jsme lázeňskou část města považovali někdo za místo duchů, bude to nyní znát dvojnásob. I když prvotní opatření byla nepříjemná a dotkla se většiny z nás, dopady budou mnohem tvrdší. Dovolujeme si tvrdit, že letošní rok bude pro naše město nejtvrdším po roce 1945.

V první řadě nutno ocenit prvotní opatření vedení města. První dny byly velmi obtížné pro všechny a zaměření se na ty, kteří si neumí pomoci sami, bylo velmi důležité. Díky patří celé řadě dobrovolníků, kteří se vrhli na pomoc – ať už to bylo obstarávání nákupů nebo šití roušek. Bez nich by situace nebyla rozhodně tak klidná.

Horší byl, podle nás, přístup vedení města k tomu, co muselo nutně následovat – jak řešit popandemickou situaci a jaká opatření připravit. Nabízeli jsme své síly a kapacity. Koncem března jsme navrhli vytvořit pracovní skupinu, která by mohla přinést nápady. Snažili jsme se popohnat zasedání výborů a komisí – od nich se nápady očekávají automaticky.

Vše kolem koronavirového řešení se změnilo na one woman show. Kromě primátorky (a radního Märze) jako by neexistovali náměstci a radní. Šest týdnů jsme jako zastupitelé požadovali relevantní informace a data. Ta se k nám dostávala různými cestami a doposud je nemáme kompletní. Vrcholem bylo, když jako podklad pro jednání finančního výboru den před zastupitelstvem nebyly k dispozici odhady poklesů příjmů města. Naše námitky byly odbyty ústně a písemně jsme je získaly den po zastupitelstvu.

Požadavek na návrhy na opatření od jednotlivých klubů si primátorka vyžádala 20. dubna, osm dní před zastupitelstvem. Co do té doby dělal úřednický aparát a vedení města, je ve hvězdách. Vše podtrhl nápad na financování odborného personálu, kde se počítalo s 30 miliony korun. Právní odbor města poukazoval na problémy, které by tento nápad mohl přinést. A tak si vedení objednalo za 120 tisíc korun posudek u právní kanceláře Miroslava Jansty, velmi kontroverzní postavy českého práva a sportu. A kupodivu přišel na to samé co karlovarský právní odbor…

Rozpaky nad chaotickým a nepříliš výrazným jednání města nerozptýlily ani dva PR články primátorky v místním tisku. Dohromady stály více jak 50 tisíc korun.

Pirátské návrhy:

• Klíčová je spolupráce. S ostatními lázeňskými městy, krajem, státem. Nejsme samostatný ostrov v rozbouřeném moři. Pokud má být pomoc efektivní, kraj může poskytnout vysoce odborný aparát i finance. Odmítání jeho role je nerozumné a může též ohrozit spolupráce mezi ostatními lázeňskými městy trojúhelníku.

• Dle našeho názoru je nutné lázeňství podpořit přímým zapojením lázeňských hostí. Pokud je město ochotno vložit třicet milionů, měla by to být kombinace marketingu a pobytových voucherů - zejména v okamžiku, kdy jsou lázně povoleny minimálně pro české turisty. Jestliže existuje i tlak na zachování odborného personálu, lze krátkodobě navýšit kapacitu Alžbětiných lázní, nebo ve spolupráci s krajem Institut lázeňství a balneologie, kde by někteří z nich mohli najít uplatnění. Je tu zároveň šance, jak pomoci Alžbětiným lázním, aby do nich našla cestu lokální klientela (tu zvýhodnit například pomocí Karlovarské karty).

• Finanční dar 20.000 korun živnostníkům a malým a středním podnikům zasaženým koronavirovou pandemií s obratem do 10 milionů korun ročně, kteří nařízením vlády museli uzavřít své provozovny. Nezáleží na tom, zda jsou sídla jejich provozoven umístěna v městských či jiných prostorách, důležité je, aby měla adresu na území města. Celkově vyčlenit na tento dar 10 milionů korun.

• Nestačí současné pojetí odkladů plateb a mírného poklesů poplatků. Do konce letošního roku by se měl odpustit poplatek za užívání veřejného prostranství (touto cestou jde Hradec Králové). Pomohlo by to nejen restauracím, ale i případným sportovním a kulturním akcím.

• Co největší podpora kulturním, spolkovým a neprofesionálním sportovním klubům. Zachování dotačních titulů v maximální možné výši, u kulturních akcí přesun termínů nebo garantování výše dotačního příspěvku na rok 2021 (inspirace - Plzeň a jejich přístup k dotačním titulům). Město by mělo co nejdříve nastavit jasná pravidla.

• Vzhledem k tomu, že letošní lázeňskou sezonu můžeme považovat za mrtvou, bude důležité připravit město na nadcházející lázeňskou sezónu. K tomu využít co největší množství lidí kteří přišli o práci v lázeňství (pracovní místa v SLP, veřejné práce). Mohou se zaměřit na opravu městského vybavení parků, vyčištění svahů od náletových dřevin, oprava a údržba vycházkových cest v lázeňských lesích. (tj. zametení cestiček, oprava zdí, natření zábradlí, údržba altánů, vytvořit nové vycházkové trasy, u stávajících obnovit značení). V celém městě by se mohla uspořádat akce Ukliďme VARY. Projít čtvrť po čtvrti a uklidit (lidi možno nabrat i jako brigádníky na dohodu). Po celém městě se zaměřit na dlouho opomíjenou údržbu majetku města. Natřít lavičky, ploty, lampy barvou, dětské prolézačky, aby déle vydržely (stačí štětec a barva).

• V rámci jednání s ministerstvem financí tlačit na opravu prostoru před hotelem Thermal (v korelaci s předchozím bodem)

• Začít jednat s bankou o odkladu splátek za KV Arenu (minimálně pro rok 2020), finance použít na řešení krize.

• Snížení místního koeficientu daně z nemovitostí (pro občany i podnikatele) pro rok 2021.

• Pro rok 2021 také zvážit snížení dalších poplatků (parkování, vjezd apod.).

• Prominutí úhrad školkovného a za školní družinu v době nouzového stavu. Zvážit snížení pro školní rok 2020/21.

• V městských nebytových prostorech nabídnout možnost nájmu kanceláře/obchodní jednotky za zvýhodněné ceny, případně jen symbolické nájemné. Část plánované výstavby na území staré vodárny ponechat pro potřeby start upů, dílen a pod.

• Začít pracovat na skutečné digitalizaci města a chytrých řešení, které by umožnily občanům obracet se na magistrát z pohodlí domova. Klíčový je pak elektronický oběh dokumentů, což usnadní život i samotným úředníkům. K tomuto by mohl vzniknout výbor/komise, která by přinášela ve spolupráci s KAM KV a DPKV funkční nápady a propojení s ostatními institucemi. Pokud se na to necítíte, Piráti se rádi předsednictví ve výboru/komsi ujmou :-).

Výsledkem obsáhlé debaty na zastupitelstvu bylo pověření finančního výboru, aby dopracoval návrhy, kam půjde 50 miliónů korun. V současné době se předpokládá využití peněz na reklamní kampaň a dárkové vouchery. Nic víc.

Pozitivním krokem je alespoň částečná pomoc místním živnostníkům, i když byla vytrvale odmítána. Slevy na nájmu a předzahrádkách přišly až v poslední chvíli před zastupitelstvem.

Nadace města

Pro rok 2020 se počítá s poklesem příjmů o 215 milionů korun. Když se k tomu připočtou další opatření, očekává finanční odbor, že na konci roku bude městu chybět přes 80 milionů korun. Přesto se zatím nesnížila podpora profesionálního sportu – k ničemu jinému totiž nadace města neslouží. A tak i když je na městské organizace a školy tlak na úspory, u některých to neplatí.

Ceny města a Čestné občanství

Letošní ocenění (které ovšem bude předávané v doposud neznámém termínu) získávají František Mikeš, Otto Němec in memoriam a Nikolaj Liščeňuk. V tomto případě jsme se zdrželi hlasování. Zastupitelský klub Pirátů navrhl na cenu města Věru Machoninovou a iniciativu Respekt Madam - za architekturu manželů Machoninových - za jejich propagaci hotelu Thermal a neustálý dozor nad probíhající rekonstrukcí. Dále jsme navrhli Karlovarský symfonický orchestr, za propagaci našeho města a pana Karla Růžičku, basketbalistu a dlouholetého trenéra Thermie.

Na čestné občanství jsme navrhli George Karbuse, karlovarského rodáka a předního světového fotografa přírody.

V interním hlasování mezi zastupitelskými kluby naše návrhy podporu nezískaly, nutno ovšem říci, že finální výsledky nám nikdy poskytnuty nebyly. Tak věříme, že opět nedochází k one woman show.

Noví ředitelé organizací

Odvolání ředitelů čtyř městských organizací řešilo mimořádné zastupitelstvo 10. března. Naše obavy se ukázaly jako opodstatněné – na přihlášení a vypracování koncepcí měli potenciální kandidáti deset pracovních dní. Z toho rezultoval minimální počet přihlášených kandidátů, z čehož jedním byl vždy stávající ředitel.

Přesto došlo k výměně na pozici ředitele Lázeňských lesů, Městského zařízení sociálních služeb i Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Vedení města nebylo schopno odpovědět na otázky týkající se údajných pochybení odvolávaných ředitelů. A někteří odvolaní ředitelé to nevědí dodnes sami.

Některá jména nových ředitelů byla veřejným tajemstvím již několik měsíců. U nového ředitele zařízení sociálních služeb pak překvapí jeho vytíženost v ostatních organizací – od předsedání představenstvu Karlovarské teplárny, přes představenstvo HC Verva Litvínov a léčení hokejistů tamtéž, až po působení v litvínovské poliklinice. Žádného z těchto míst se vzdát nechce. Tak jen doufáme, že karlovarští občané nebudou až ve čtvrté lajně za hokejisty Litvínova…

Ředitel Správy lázeňských parků: Miroslav Kučera (obhájil)

Ředitel Lázeňských lesů: Stanislav Dvořák

Ředitel Městského zařízení sociálních služeb: Petr Myšák

Ředitelka Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád: Ivana Borovcová

Školka Krále Jiřího

Nekonečným seriálem je prodej školky v ulici Krále Jiřího. Město, resp. náměstek Kopfstein, již přepsalo nemovitost na nové majitele. Nový posudek, který byl objednán, vykázal cenu nižší než původní. Přesto vyvolal více otázek, než dal odpovědí. I přes slib nám daný, proběhla celá akce rychle a ještě k tomu na apríla. Nicméně vzhledem k dalším tématům se ke školce ještě vrátíme na některém z dalších jednání.

Další setkání mají zastupitelé už 7. května. Za zastupitelský klub Pirátů nás mrzí zejména neschopnost mít k dispozici alespoň nějaká data. Rozhodujeme se opět pod tlakem ve stylu „když to neodsouhlasíte, potopíte navždy toto město“. To jsme zažili už při opravě Vřídelní kolonády. Velmi rádi bychom táhli za jeden provaz. Ale to by ten provaz musel existovat.

Alespoň zastupitelský klub Pirátů táhne za jeden provaz…

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu