Postřehy ze zadní lavice - Koalice škrtů a zdražování

Postřehy ze zadní lavice - Koalice škrtů a zdražování

Poněkud jsme byli skoupí s našimi postřehy z posledních zastupitelstev (za sebe musím slíbit, že se to pokusím dohnat). Poslední zastupitelstvo v roce 2019 bylo zároveň lehce výroční – před rokem (a pár dní k tomu) se uskutečnilo první řádné zasedání v našem funkčním období, nebude tedy od věci trochu zhodnotit i naše působení.

Pokud přes svátky najdete osm hodin času, můžete se podívat na kompletní záznam.

Stručně, pokud se vám nechce číst celý článek:

  • Byl schválen rozpočet na rok 2020, v jeho návrhu jsou některé významné škrty, které mohou negativně ovlivnit dostupnost různých služeb v Karlových Varech.
  • Upravovaly se obecně závazné vyhlášky – připlatíte si za vjezd do lázeňského území, vyhrazené parkování i předzahrádku.
  • Pořád nevíme, jaká bude budoucnost Vřídelní kolonády.
  • Novým radním se stal kapitán hokejistů HC Energie.
  • Otevřeli jsme opět téma prodeje školky v ulici Krále Jiřího.

Jindřich Čermák si půjčil vánoční výzdobu. Byla levnější než 1,4 milionu.

Rozpočet

Zákonitě největší pozornost byla věnována rozpočtu města na rok 2020. Ten byl, na rozdíl od toho minulého, již kompletně připraven současnou koalicí a nezastíráme jisté rozčarování nad způsobem jeho projednávání. Navrátila se tradice, kdy jednotlivé zastupitelské kluby s vedením města debatují ohledně rozpočtu. Problémem bylo, že každý z opozičních klubů debatoval o jiném návrhu rozpočtu, aby byla předložena nakonec zcela nová varianta.

Na začátek ještě nutné doplnit, že tvorba rozpočtu je složitá a komplexní záležitost, kde celá řada výdajů je pevně daná a příliš prostoru pro změny není. Úspory lze hledat strukturálními změnami uvnitř (případně celých) městských organizací a firem, do čehož se současné vedení evidentně nemíní pustit (případně se pouští pouze tam, kde ještě není v čele spřátelený člen).

V konečném návrhu dochází asi k největším škrtům městským organizacím za hodně dlouhou dobu. O peníze přicházejí mateřské, základní i umělecké školy, s menšími financemi musí vyjít Správa lázeňských parků i Správa lázeňských zřídel a kolonád a 10% snížení čeká i na dopravní obslužnost, což v praxi znamená redukci spojů MHD o…10 %. I když je vedením města škrtání prezentováno jako optimalizace, je nutné říci, že ještě před měsícem bylo navrženo 20% snížení. Tedy žádná koncepce, strategie nebo optimalizace, ale jen škrty, na které se snaží dopravní podnik nějak reagovat.

Na první pohled se zachovává finanční příspěvek pro Karlovarský symfonický orchestr. Ten druhý už je poněkud smutnější. Vzhledem k pravidelnému navyšování tarifů platových tabulek (ano, hudebníci KSO jsou placeni podle tabulek) při stejném objemu peněz chybí zákonitě peníze na platy. A protože ty tvoří více než devět desetin rozpočtu organizace, je její činnost zákonitě ohrožena. No a opravdu v tomto případě nepomohou rady primátorky, aby secvičili některá díla s méně lidmi (to je jako říct hokejistům, aby hráli s méně hráči). Mimochodem – často se u KSO hovoří u samofinancování a že je nízké. V posledních letech se pohybuje na úrovni 15-19 % rozpočtu. To se nemusí zdát příliš. Když to ovšem porovnáme se zmíněným hokejem, i ten ze vstupného pokryje sotva pětinu rozpočtu. V tomto si tedy nemají co vyčítat.

Největší ostudou je, dle nás, snižování příspěvku školám, celkem se jedná o 4,1 milionu korun. Tyto peníze nejdou na platy učitelům (k tomu jsou určeny peníze přímo ze státního rozpočtu), ale na provoz (služby, elektřina apod.) a mimoškolní aktivity, kroužky. Banalizace snižování ze strany města byla přímo skandální, a to zejména v porovnání s tím, jak se v jiných městech (např. Hradec Králové) příspěvek zvyšuje. Během proslovů vedení města několikrát zaznělo (původně jsme to řekli my, ale sharing is caring :-) ), že ve školách už „máme hardware, nyní je potřeba software“. Svým rozhodnutím současná koalice ale nepořizuje ani nejnovější operační systémy, ani open source, ale vyhrabává instalační CD Windows 95.

My i kolegové KOA jsme navrhli několik usnesení, směřující zejména k dorovnání peněz školám. Náš návrh spočíval v nalezení peněz v jiných položkách – zejména v nadaci města, studie autokempu na Rolavě nebo opravě areálu Hvězda. Tam jsme dané čtyři miliony našli. Ale ani náš ani návrh KOA nebyl přijat, pro hlasovala vždy kompletní opozice. Ani žádné další změny a posuny nebyly přijaty (např. nadace města, kancelář architektury). Na závěr této kapitoly je nutné znovu hlasitě připomenout:

Koalice ANO, Karlovaráků a ODS plánovaně snižuje úroveň škol v Karlových Varech!

Obecně závazné vyhlášky

V souvislosti s hledáním každé koruny přichází koalice se zvyšováním některých místních poplatků. O celkové nekoncepčnosti vedení svědčí skutečnost, že návrh rozpočtu tyto změny nijak nereflektuje. Pokud by primátorka a její tým chtěl, mohla najít chybějící peníze na školy právě v plánovaném zvýšení – pokud město vybere v současnosti osm milionů za poplatek za vjezd do lázeňského území, lze předpokládat, že jeho dvojnásobné navýšení přinese alespoň o 50 % více peněz…tedy přesně chybějící čtyři miliony školám. Argument, že vedení nemůže předjímat hlasování zastupitelstva, je spíš zábavný.

Co se tedy mění?

  • Lázeňský a ubytovací poplatek je nahrazen jediným poplatkem z pobytu. Jeho úroveň na rok 2020 bude 21 korun, pro rok 2021 se umožní tuto částku zvýšit na 50 korun. Nově by poplatek měly platit nejen hotely, ale „má zahrnout i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, a dále má zahrnout úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících.“ Tedy by se měl vybírat třeba i za byty v Airbnb.
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství sjednocuje některé sazby tak, že dochází ke zdražení mimo sezonu. Výrazně si připlatíte, pokud si platíte vyhrazené parkovací místo ať už jako soukromá nebo jako právnická osoba. Zvýšení je dvojnásobné.
  • Když se před několika lety zvyšoval poplatek za vjezd do lázeňského území z dvaceti na padesát korun, zvedla se mohutná vlna odporu. Nyní je navýšení z 50 na 100 korun a evidentně se všichni máme lépe, protože proti se nikdo neozval :-). Proti samotnému zkomplikování vjezdu aut do srdce města nejde nic namítnout, ale zvýšení se nijak neodráží v návazných službách – tedy smysluplné odstavné parkoviště na kraji zóny chybí a když si k tomu připočtete osekávání spojů MHD, bude motivace odložit auto a jet autobusem nižší. Je to jen tupé zdražování bez přemýšlení, co to všechno přinese. Zvlášť citlivé to bude pro zaměstnance pracující v lázeňské část…
  • Už dříve rada schválila zdražení odtahu vozidel a to (v případě úplného odtahu) na 2.300 ze současných 1.600 korun.

Koalice ANO, Karlovaráků a ODS nekoncepčně hledá peníze v kapsách občanů. Bez strategie, bez zvyšování kvality služeb a ani bez toho, aby se to projevilo v rozpočtu.

Vřídelní kolonáda

Tradičním evergreen se už stala situace kolem Vřídelní kolonády. Z tohoto místa musíme ocenit, že jsou pořádány pravidelné otevřené dny, kdy si zastupitelé mohou prohlédnout stav pokračujících oprav. Při té poslední se nás zmocnila skepse a obavy, že oprava současné kolonády je jako hašení požáru kávovou lžičkou. V současné době nevíme, co kde na nás přesně ještě vyskočí. Nyní to byla problematická střecha, kde potíže nekončí. Podobné problémy se předpokládají u podlahy u pítek. K tomu zavřené plató kolonádního prostoru…

Vkrádá se otázka, za má smysl investovat další desítky milionů do budovy, jejíž životnost je diskutabilní. Na jednání ovšem zaznělo, že při důkladnější opravě by mohla současná kolonáda vydržet do roku 2040. Podrobný materiál se nyní připravuje a bude zastupitelům předložen.

Navrhli jsme, aby město co nejdříve spustilo architektonickou soutěž – ostatně brzy oslavíme čtyři roky od přijetí usnesení, které to vedení města zavazuje. Podpora byla více než slabá a vzhledem k přešlapování to vypadá na opakování (a to více pravděpodobnější úspěch) referenda o litinové kolonádě.

Novým radním je Václav Skuhravý

Po rezignaci Pavla Boušky si zastupitelstvo zvolilo nového radního, kterým se stal kapitán hokejistů HC Energie Václav Skuhravý. Na rozdíl od svého stranického kolegy nebude zodpovědný za žádný odbor, bude řadový a neuvolněný. I tak se vkrádá otázka, jestli dá přednost zasedání rady nebo hraní hokeje – například na 3. března, kdy se od 13:00 koná rada, hrají zároveň hokejisté svůj zápas v Ostravě (od 17:00). Na naší otázku, jak to bude stíhat, se snažil odseknout relativně vtipným, ale naprosto mimózním způsobem, opepřený o nepřímou výhrůžku fyzického násilí. Takže uvedení vskutku znamenité…

Školka v ulici Krále Jiřího

Na závěr jsme si připravili pokračování příběhu o prodeje školky. Hlavní výtku si můžete přečíst v našem starším článku – v kostce se jedná o to, že v posudku se počítalo nakonec s jinými metry, než kolik se jich celkově prodávalo. Nutno říct, že chyba to byla tak triviální a neuvěřitelná, že si ji nikdo nevšiml hned na začátku. Kauzu, kterou od samotného začátku zpochybňujeme, tak přichází do dalšího stadia.

Ostatní

V rámci ostatních bodů se hovořilo například i o budoucnosti Alžbětiných lázní (stále více než nejasná) nebo letního kina. Vedení tvrdilo, že s plánovaným nájemcem stále jedná, nicméně jsme se s ním během jednání ještě stačili zkontaktovat a ten informaci nepotvrdil. Jinými slovy – náměstek Bursík opět mystifikoval a jeho schopnost mluvit nepravdu se stává už pomalu legendární (naposledy jsme takto řešili pergolu). Tomáš Procházka pak tuto informaci ještě potvrdil pro kamery České televize.

Poslední zastupitelstvo v roce 2019 nepřekročilo tradiční obraz mlčící koalice a dotěrné opozice. Asi nejvíce nás mrzí postoj některých zastupitelů ke školám. Jejich vlastní postoj a názor je potlačen ve prospěch stranické politiky. Nedostatečné informování směrem k voličům je jen pokračování politiky předchozích magistrátů.

Za Piráty to byl obtížný rok, možnost ovlivnit cokoliv z opozice je velmi obtížné. Přesto se nám podařilo otevřít některá témata, která by jinak tolik pozornosti nezískala, ať už to byla koncepce kultury nebo tlak na opravení skateparku.

Nezbývá nám, než se s o to větší vervou pustit do příštího roku a snažit se všechny přesvědčit o tom, že známe lepší VARYantu :-).

Zastupitelský klub Pirátů přeje vše nejlepší v roce 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu