Piráti nesouhlasí s prodejem školky

Piráti nesouhlasí s prodejem školky

Piráti ostře nesouhlasí s prodejem nebytového prostoru v ulici Krále Jiřího, ve které bývala dříve školka městská, nyní soukromá. Celý postup prodeje, včetně posudků a vyjádření realitní kanceláře IKON, která tento prostor spravuje, vyvolává dojem účelovosti.

Za vlády velké koalice ODS a ČSSD v roce 2008 rozhodlo město, že prostor školky pronajme soukromému subjektu. Jako provozovatelka byla vybrána Michaela Kemrová (nyní Linhartová), ředitelem se stal Viktor Linhart starší (dnes tchán Michaely Kemrové) – ten má zároveň v domě byt. Jeho syn pak nyní působí jako koaliční zastupitel za ODS a v představenstvu Alžbětiných lázní a správních radách Infocentra a Nadace města. I přes původní slib, že školka bude za běžnou sazbu ve městě, pronajímatelka tento slib porušila a cena byla od začátku šestinásobná.

Na konci roku 2018 rada města žádost o prodej neakceptovala, od června pak běží další žádost, která skončila prodejem. Jedním z argumentů pro prodej byla potřeba rekonstrukce střechy a krovů, které ohodnotil správce IKON na 10-12 milionů korun. Vzhledem k podílu města ve stavbě se mělo jednat o sumu cca. čtyř milionů korun. Autor statického posudku, kterým se IKON zaklíná, nemá, podle našich informací ze dvou zdrojů, autorizaci ČKAIT pro posuzování statiky a tak není oprávněn hodnotit stav staveb jako celku. Dům má navíc opravenou střechu z roku 2006 – nová krytina by se nedávala na nedostatečně únosnou konstrukci krovu. Je jistě jen shodou okolností, že jménem IKONu jednal další člen ODS René Weis.

Město se rozhodlo odprodat budovu školy za 7,8 milionu korun, tedy za cenu podle posudku. Podle oslovených odborníků se obvyklá cena v oblasti pohybuje na úrovni minimálně 12 milionů korun. Město navíc po deseti letech, kdy bude trvat věcné břemeno v podobě provozování školky, přijde absolutně o možnost ovlivnit budoucnost tohoto prostoru. Místo tolik potřebné občanské vybavenosti v lázeňské části, ať už v podobě školky nebo jiné služby, tak s největší pravděpodobností vzniknou v budoucnosti nové apartmány.

„Hodláme zvážit podání podnětu ke krajskému soudu, aby se zabýval posudkem, který je dle všech našich dostupných informací od dvou různých odborníků chybný. Je smutné, že se do našeho města vrátil duch velké koalice ODS-ČSSD, plný nejasných prodejů. Navíc ODS porušila svůj 11 let starý slib, když tehdejší primátorka Vlková tvrdila České televizi, že je město připustit pouze a výhradně pronájem a to pouze a výhradně za účelem zachování zařízení předškolního vzdělávání,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Jindřich Čermák.

Kompletní koalice pro prodej, kompletní opozice proti prodeji

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu