Nové dno karlovarské koalice

Nové dno karlovarské koalice

20. dubna proběhlo zasedání karlovarského zastupitelstva. To bylo výjimečné nejen svoji délkou (zastupitelé se rozešli až po deseti hodinách), ale také kontroverzními body, jimiž se jen hemžilo. Ty nejdůležitější vám přinášíme v dnešním shrnutí.

Odvolání ředitelů KSO a KAM

V rámci šestého bodu, kontroly usnesení rady města, se řešilo velmi kontroverzní odvolání ředitelů KSO a KAM KV. Tento samotný bod se řešil skoro tři hodiny. Ptali jsme se my, jako opozice, ptali se občané, nejen na důvody odvolání, ale také na 350 000,- Kč z městského rozpočtu, investovaných do personální kampaně, aby město vůbec nějaké zájemce našlo.

Nutno poznamenat, že nejsme proti takové reklamě, ostatně slovy náměstka Trtka /ANO/ “Hledáme toho nejlepšího”. Pak se ovšem vkrádá otázka, proč jsme toho nejlepšího nehledali minulý nebo předminulý rok, kdy docházelo k odvolání ředitelů jiných městských společností.

Za tři hodiny otázek však nepadla ani jedna konkrétní odpověď. Vedení města se drželo své ohrané mantry o kompetencích rady, zaznívaly jen prázdné fráze nové impulzy a větry. Jako jediný konkrétní důvod pak paní primátorka uvedla špatnou komunikaci ze strany obou ředitelů a nedostatek vize. Na to okamžitě reagoval přítomný, nyní již bývalý ředitel KSO Petr Polívka:

„Naprosto nevědí, jakou mám vizi. Jediné, o čem se mnou kdy hovořili, byl rozpočet.“

Celou situaci pak taktně shrnul když podotknul, že KSO, který existuje už 185 let, toto vedení města zajisté přežije. Hnutí ANO, Karlovaráci a ODS nakonec diskusi ostudně na sílu ukončili.

Jako opozice jsme reagovali nejdříve návrhem na odvolání primátorky a příslušného náměstka Josefa Kopfsteina (návrh KOA), pak i celého vedení města (Piráti). Pokud nejsou primátorka a rada města schopni své kroky před zastupitelstvem obhájit, měli by za ně nést odpovědnost. Koaliční většina však ukázala, že jim tyto kroky nevadí.

„Nevěřím vám, že se chcete podílet na rozvoji města. Pozbyli jste u mě poslední zbytek důvěry,“ kritizoval vedení města Jindřich Čermák

Návrh na odvolání nebyl hnán jen tímto krokem. Byla to poslední kapka v celé řadě kauz, které vyvrcholily nejen v případě odvolání ředitelů, ale také celá řada podezřelých prodejů. Ve své řeči to skvěle shrnul bývalý zastupitel Milan Rusev.

Nakonec se podařilo protlačit usnesení, které garantuje KSO finance pro daný počet úvazků, který je uveden v organizačním řádu. Což je ovšem zároveň i past - vedení města může na sílu protlačit snížení hudebníků přímo v tomto řádu. Budoucnost orchestru tak zdaleka není garantována.

Jsme ale velmi rádi, že se odsouhlasil náš návrh usnesení, kterým zastupitelstvo děkuje bývalým ředitelům KSO a KAM KV za odvedenou práci pro naše město.

Regulační plán Vyhlídka

Další bod, který se velmi protáhl byla změna regulačního plánu na území bývalého zahradnictví Na Vyhlídce, pro umožnění dalších staveb. Tento bod byl velmi kontroverzní a za bedlivého dozoru veřejnosti, zejména pak zástupci sdružení Chraňme Vary, které se kauze aktivně věnuje. Asi nepřekvapí, že reakce byla více než nesouhlasná.

“V postupu jsme spatřili dvě zásadní pochybení. Nejen, že nebylo dodrženo usnesení zastupitelstva města K.Vary z dubna 2019, kde schválilo Zadání a zpracování Změny RP Na Vyhlídce, ale také od prvního veřejného projednání návrhu Změny RP z léta r.2020 došlo k takovým změnám v návrhu Změny RP, že v souladu se stavebním zákonem by mělo dojít k novému veřejnému projednání. Proto se domníváme, že předmětný návrh Změny RP by nemělo zastupitelstvo města K.Vary v této podobě schvalovat,” uvedl za spolek Chraňme Vary Viktor Florián.

Na návrh nás i celé opozice, ať se hlasování o tomto bodu alespoň odloží a získaný čas se využije pro přepracování regulačního plánu bohužel koalice nebrala ohled a záměr po opět hanebném odhlasování ukončení diskuse schválila.

Kulturní koncepce

Na přetřes přišel také návrh kulturní koncepce pro budoucí léta. Náš klub ji prosadil v roce 2019. Předložený materiál je velmi bohatý, poskytuje hutnou analytickou část. Pro současné vedení musí být poměrně nepříjemný popis stávajícího, nepříliš pozitivního stavu, který potvrzují i respondenti z řad představitelů kulturních institucí ve městě.

Vedení města evidentně nechtělo takový text schválit a tak jen materiál “vzala na vědomí”. Nicméně na návrh opozice (M. Tůmová z KOA) se s koncepcí bude dál pracovat pro vznik konkrétních opatření.

O tom, jak nekoncepčně město přistuje (nejen) ke kultuře, svědčí debata nad Karlovarským kulturním létem. To letošní bude stát čtyři miliony a byly vybrány opět “osvědčené” firmy s dobrými vazbami na vedení města. Stejně jako loni říkáme, že dramaturgie je dozajista zajímavé a lidi přitáhne. Jen se ještě výrazněji prohloubí propast mezi “vyvolenými” a ostatními organizátory kultury ve městě, kteří exkluzivní informace nemají. Zároveň je také s podivem, že část ze vstupného na městské akce půjde na soukromou akci vybudování jezdecké sochy Karla IV.

Další zastupitelstvo se uskuteční až koncem června. Nezapomínejte se ptát vedení města, primátorky a náměstků, na vše, co vás zajímá. Na vše, co podle vás není v našem městě optimální.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu