Peníze přes Nadaci, plán využití Alžbětiných lázní bude?

Peníze přes Nadaci, plán využití Alžbětiných lázní bude?

Krátce nejzajímavější body z posledního jednání zastupitelstva Karlových Varů Opět nám odtéká milion do Nadace města. Je to příjem z podílu na zisku Vodohospodářského sdružení obcí, nicméně v dnešní době nepředvídaných výdajů na energie a dalších v souvislosti s válkou považuji za nerozumné, že se město zbavuje vlastního rozhodování o jejich využití. (bod 7) Také se zase opakuje peněžitý příplatek mimo základní kapitál pro Alžbětiny lázně na pokrytí provozní ztráty (nyní 3 mil Kč, bod 3 B). Je to mnohaletý problém, který se s pandemickou krizí a válkou jenom zhoršil. Zajímavé tentokrát ovšem bylo to, že pan Benedikt slíbil do příštího června dodat variantní generel využití. Po tom v rámci Finančního výboru volám už roky, takže se velmi těším Očekávám k tomu zajímavou diskuzi, takže pokud máte vlastní nápady, sem s nimi. Také jsme k jednání dostali přehled toho, co se v AL děje z hlediska oprav, rekonstrukce, úspor nákladů, apod., takže aspoň vidíme, že to není mrtvé téma.

Jak budou k výše uvedenému nebo k dalšímu jednání zastupitelstva nové informace, dám vědět. Bohdan Vaněk

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu