Na značkách, aneb ustavující zastupitelstvo KV

Na značkách, aneb ustavující zastupitelstvo KV

Chápu, že se už nemůžete dočkat, jaké jsou čerstvé zprávy z prvního povolebního zastupitelstva. Kdo očekával nějakou vstřícnost staronového vedení, mohl být zklamán. Neprošly naše (opoziční) návrhy na zachování počtu členů výborů a komisí na 9. Zůstalo tak pouze u kontrolního výboru, kde má každá z opozičních stran svého jednoho zástupce. Počet členů ostatních výborů a komisí byl snížen na 7 (2 zástupci opozice a 5 z koalice), takže nemá každá strana obsazená v zastupitelstvu i své zástupce v dílčích poradních orgánech. Širší paletě názorů to rozhodně neprospěje.😥🤔 Na žádost kolegy Jindřicha Čermáka představili nově nominovaní (a následně zvolení) členové vedení města svoji vizi práce pro město. Bohužel jsme nic zajímavého neslyšeli, takže jsem si ani nedělal poznámky. Je smutné se tohoto dočkat po čtyřech letech vládnutí. (V roce 2018 mělo ANO 12 zcela nových zastupitelů – NIKDO z předchozích pěti z roku 2014 za ANO už nepokračoval – proč asi? Zato nyní pokračují téměř všichni, očekával bych tedy, že budou mít docela přesnou představu o tom, jak město vést. Ale asi jim stačí udržovat stav.)😨 Jmenovitě jsem se pak zeptal pana Miroslava Vaňka s odpovědností za Odbor majetku města a mimo jiné i Alžbětiny lázně, jakou má představu řešení dlouhodobě ztrátového provozu společnosti. Odpověď byla asi tak: „…bla bla bla…. třeba i prodej do soukromých rukou…. bla bla bla…“. Takže jak prosakovalo už před lety, myšlenka zříct se unikátního objektu Lázní V se opět dere na povrch. Bohdan Vaněk

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu