Na smart město se musí chytře

Na smart město se musí chytře

V poslední době se ve městech a obcích skloňuje termín smart city. Jeho nadužívání může starším generacím připomínat dobu, kdy se omílala slova jako glasnosť a perestrojka. Co si ale vlastně představit, když o smart city slyšíte a jaký přínos z toho může mít běžný občan?

Koncept smart city, neboli chytrého města, se snaží maximálně využít moderních technologií pro ovlivňování kvality života v daném městě takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými oblastmi (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů. Přitom je kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě.

V našem městě se chytré město trochu zredukovalo na „chytré lavičky“ (můžeme v našem městě najít tři, z čehož efektivně slouží jediná a to jako stolek) a na projekty Dopravního podniku. Ty už jsou smysluplnější, i když chybí lepší centrální koordinace a vize, co jako město chceme.

Šikovné použití chytrých technologií může ušetřit spoustu peněz i času. Od elektronického oběhu dokumentů na magistrátu - ročně se utrácejí desítky tisíc korun za papír a tonery do tiskáren a to jen proto, aby se papír vytiskl a přenesl z jedné kanceláře do druhé – přes vizualizaci toku dopravy (máme v mobilu už vlastně každý) až třeba po možnost zaplatit poplatky nebo si vyřídit zábor z pohodlí domova.

Začal nám dvacátý rok 21. století. Je načase do něho posunout i naše město.

Článek vyšel v Karlovarských radničních listech - 11/2019


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu