Jak vylepšit filmový festival?

Jak vylepšit filmový festival?

V nejbližší době se bude uzavírat nová smlouva mezi městem a filmovým festivalem. Zastupitelské kluby byly vyzvány k připomínkám, a tak i Piráti se pochopitelně zapojili. Naše kompletní vyjádření si můžete přečíst ve článku.


Motto:

Město se nechová jako přirozený partner festivalu, ale jako vazal, který si nechá vše vnutit a odevzdaně přečkává dané období. Město by mělo být hráčem, který dialog vede a nastavuje pravidla.

· Veřejný prostor

V posledních letech dochází k čím dál větší invazi do veřejného prostoru a zahušťování již tak zhuštěného prostoru. Takřka po celý festival je tak zabráno místo ve Smetanových sadech a Mlýnská kolonáda. Do toho houstnoucí provoz (nejen) oficiálních aut skrz Vřídelní ulici dělá průchod podél Teplé velmi komplikovaný. Velmi nás mrzí že do nepříjemného záboru veřejného prostoru letos naskočilo právě i město s krajem a samotná samospráva napomáhá k ohrožení léčivých pramenů – kamiony s technikou v podstatě zajíždí před Mlýnský pramen a nechávají např. zapnuté motory; energocentrály jsou občas velmi hlučné a jejich vibrace rozhodně nedělají pramenům dobře.

Smetanovy sady jsou příkladem poměrně vhodného využití, které slouží k odpočinku a rozšiřují nabídku (letos „letní kino“).

Konkrétní návrhy:

 • V optimálním případě zakázat zábor Mlýnské kolonády – žádné koncerty ani VIP akce – pro jejich pořádání využít areál Letního kina, stadionu AC Start, KV Areny, Diany. Pokud už zábor musí být – minimalizovat dopady – jedno podium po dobu festivalu, žádné další nájezdy těžké techniky, řešení přívodu elektrické energie jiným způsobem než energocentrálami.

 • Omezení provozu vozidel po Vřídelní ulici – někdy ulice připomíná parkoviště, což se zabranou Mlýnskou kolonádou tvoří nepropustný špunt. Oficiální vozy by mohly nahradit např. pendlující elektrobusy. Obecně zvýšit tlak na elektromobilitu skrz lázeňský prostor – Vřídelní ulice bez spalovacích motorů.

 • Umístění veškerých dočasných staveb a konstrukcí konzultovat s KAM.

 • Jednat o možnosti ponechání některých dočasných konstrukcí pro využití mimo MFF (nápady vzešlé z diskuze v KAMu, té se z vedení města nikdo neúčastnil).

 • Minimalizovat zábory u hotelu Thermal – před hlavním vchodem se také vytváří špunt, který znemožňuje průchod lidí – např. vozy by jezdily jen k hornímu vchodu u recepce.

· Festival a Karlovaráci (občané, ne hnutí :-) )

Chybí přenesení „slávy“ filmového festivalu do běžného roku. Nehledě na skutečnost, že filmový festival rok od roku více občanů vnímá jako něco cizorodého. Což považujeme za do budoucna nebezpečné – vnímáme význam role festivalu pro město a jeho kulturu. Podle nás je nezbytné, aby atmosféra festivalu byla co nejvíce přenesena i do ostatních čtvrtí města (aby došlo k určité de-koncentraci festivalového centra) a aby došlo k odlesku festivalu i po zbytek roku.

Konkrétní návrhy:

 • Promítání (a další akce) v Letním kině po celý průběh festivalu.

 • Po vzoru Karlovarského kraje promítat ve vhodných prostorech na území města; případně doprovodnou akci, letní promítání (např. u kostela v Rybářích, Stará Role).

 • Posílení MHD zejména v nočních časech – i když město platí speciální linky, ty nekryjí potřeby místních obyvatel. Dochází k přetížení těch několika málo nočních spojů.

 • Ve spolupráci s Muzeem/krajem, zřídit muzeum/sekci filmového festivalu. I když po rekonstrukci muzea je toto akcentováno, tato událost by si zasloužila vlastní expozici, která by se tak mohla stát zajímavou turistickou atrakcí města.

 • Chodník slávy – s hvězdami/otisky rukou významných hvězd (má například mnohem méně slavnější filmový festival v Krakově).

 • Vylepšit komunikaci směrem k občanů – například je videovzkazem, dopisem poprosit o pochopení z hluku, nějakým způsobem kompenzovat (volňásky na promítání po festivalu apod.)

· Festival a služby

I nadále posilovat přítomnost karlovarských podnikatelů a služeb během MFF. Přivést vše na klíč z Prahy nepomáhá rozvoji komunity v našem městě.

Konkrétní návrhy:

 • Probrat s karlovarskými podnikateli, co jsou schopni zajišťovat během MFF a nabídnout pak filmovému festivalu.

 • Pokusit se s MFF (a ve spolupráci s lokálními dodavateli) zajistit širší nabídku občerstvení – zoufale chybí vegetariánské a bezlaktózové varianty.

 • Firmy by se měly více podílet na udržování čistoty kolem svých provozoven – zvýšené náklady na údržbu jdou za městem.

· Ostatní

Zaměření se zejména na dopravu a posílení bezpečnosti.

Konkrétně:

 • Zajisti odstavná parkoviště na okraji města, aby nevjížděla auta do centra. Vary jsou lázeňské město a tak by se k němu mělo přistupovat i během MFF – s tím souvisejícím posílení MHD. Uvažovat o striktním zákazu v určitých ulicích.
 • Důsledněji trestat parkování na zeleni (a to včetně festivalových partnerů).

 • Větší pohyb Městské policie přímo v ulicích města během festivalu (obecně by centru slušela vyšší míra pochůzkové činnosti).

 • Nepodporovat a nedělat reklamu tabákovým firmám – zejména ve spojení s kampaněmi konkrétních značek. Město vypadá jak vazal, který podporuje kouření (i když se skrývá za kampaň proti kouření).

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu