Dřevo jako dřevo

Dřevo jako dřevo

Přesně před rokem jsme psali o krvavém úterý. Opět bez argumentace a k veřejnosti bez důvodů se vedení města Karlovy Vary rozhodlo odvolat ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petra Kroppa a ředitele Karlovarského symfonického orchestru Petra Polívku. Jedná se o naprosto brutální zásah do křehkých organizací, jejichž budování stojí na důvěře skupiny vysoce vzdělaných profesionálů. Načasování na vrchol pandemické krize ukazuje na snahu vše co nejvíce zamést pod pokličku. Na podporu obou ředitelů vznikla také petice.

Kvalitní tým hudebníků nebo odborníků na veřejná prostranství nevybudujete za měsíc Pokud chceme skutečně dobrý tým, musíte mít i dobré vedení těchto institucí. Oba dva své funkce zastávali velmi dobře, což dokazovali svou prací a zejména rostoucí důvěrou veřejnosti.

Symfonický orchestr má pod ředitelem Polívkou spolupráci se špičkovými dirigenty i hvězdami populární hudby. Jen díky jeho osobní intervenci pokračuje v pozici šéfdirigenta Jan Kučera, zmínit lze i předvánoční koncert se světoznámým pěvcem Adamem Plachetkou. Kanceláři architektury města se zase povedlo nastartovat tolik potřebnou veřejnou debatu nad celou řadou problematických ploch a staveb ve městě. Před finišem je manuál veřejných prostor, který by měl sjednotit džungli předzahrádek či vývěsních štítů v centru našeho města.

Vedení města dlouhodobě práci Petra Polívky, který mimo jiné v minulosti vedl Symfonický orchestr hlavního města Prahy, podceňuje a řídí se čistě ekonomickým pohledem, což poslední profesionální organizaci živé kultury v krajském městě nepomáhá. Současné financování je na hraně. Nutno říci, že zatím jsme se za hranu nedostali a orchestr je konkurenceschopný. Chybí například širší zapojení kraje (ve srovnání s jinými orchestry v republice).

V této souvislosti se hovoří o tlaku na ekonomiku orchestru. Jediné větší úspory, které jsou možné, je zredukování počtu hráčů KSO - mzdové náklady tvoří 90 % rozpočtu. V tuto chvíli se tedy orchestr dostal do slepé uličky protože bude nejen destabilizován odvoláním ředitele, ale dále budou ze strany magistrátu snahy orchestr odříznout od zdrojů, čemuž se Petr Polívka snažil zabránit. Může to být konec KSO, tak jak ho známe? Kdo ví…

Pod vedením ředitele Polívky byl orchestr, který se do te doby zmítal ve vnitřních i vnějších sporech, velmi rychle proměněn ve stabilní a sebevědomé těleso. Jeho umělecká úroveň se značně zvýšila a přes všechny překážky, které jsou mu ze strany zřizovatele kladeny v cestu a v podmínkách, které hraničí s důstojností, pracuje na velmi vysoké umělecké úrovni a s nadprůměrnou intenzitou. Podobně dramaturgie, kterou si ředitel, nezvykle, vzal do své gesce se změnila. Spolu s novým pojetím propagace orchestru se tak podařilo dramaticky zvýšit návštěvnost koncertů KSO.

Orchestr se podařilo prosadit do rady závazných projektů nejen ve městě a regionu, ale i na národní úrovni (za všechny např. koncert ve Svatovítské katedrále přímo vysílaný Českou televizí), ale i mezinárodní (např. účast na wagnerovském festivalu v Bayreuthu). Dnes je tak KSO uvažován u nás i v zahraničí jako kvalitní těleso, které se může zhostit těch nejnáročnějších uměleckých úkolů a je jen otázkou kontinuity jeho dalšího fungování, zda se tento směr podaří udržet a dále rozvíjet. Ředitel KSO Petr Polívka se domnívá, že za jeho odvoláním jsou peníze. “Nikdy nedopustím snížení rozpočtu orchestru a propuštění lidí. A na tom trvám,” zdůraznil.

Situace KAM KV je o to zajímavější, že žádné hlubší neshody mezi vedením města a Petrem Kroppem nebyly. Jediné, které by stály za zmínku, byly rozpory okolo rozpočtu KAM KV, a komunikace ze strany magistrátu města.

“V nelehké době, se kterou jsou naše město a jeho obyvatelé konfrontováni, je připravované odvolání ředitele KAM KV dalším nepříznivým překvapením. Oznámení vzbuzuje úžas, neboť přichází v době, kdy rada města vyjádřila týmu KAM KV důvěru a pověřila jej prací na klíčových projektech města, např.: širší centrum, Divadelní korzo, Stará vodárna, Vřídelní kolonáda, koncertní sál v Císařských lázních a řada dalších, viz www.kamkv.cz/projekty.

KAM KV vedle toho intenzivně pracuje na přípravě projektů v hodnotě bezmála 400 milionů korun, které město může získat z dotačního programu ITI. Rovněž se podílí se na připravované Strategii KV 2040, která je pro budoucí řízený rozvoj města nezbytná. Během tří let své existence nastavila formát otevřeného a transparentního dialogu s karlovarskou veřejností, tvořila prostředníka v jednání města a soukromého sektoru ve věci architektury a urbanismu a stala se vyhledávaným odborným partnerem pro instituce a další města Karlovarského kraje.

Nepředvídané odvolání ředitelů destabilizuje instituce KAM KV a Karlovarský symfonický orchestr, které si město zřídilo a které jsou pro kulturu a atraktivní image města, nominovaného do UNESCO, nepostradatelné. Rovněž je v naprostém rozporu s novým marketingovým programem Karlovy Vary - město zážitků,” uvedl Petr Kropp.

A stejně jako loni nezpochybňujeme právo rady města ředitele odvolat. Jen nám chybí důvody pro tento krok. Upozorňujeme, že prvotní informace hovoří o odvolání k 28.2. a výběrovém řízení v řádů měsíců. Vedení města evidentně nemá krizový plán, kdo bude řídit instituce v mezidobí. A abychom byli fér - minulý rok výměna ředitelů nedopadla tragicky. Ale to bylo dáno také tím, že ředitelé byli v podstatě předvybráni (krátká lhůta a informace, které prosakovaly týdny předem).

Vedení města má evidentně hudebníky a architekty za dřeva, se kterými může libovolně manipulovat a nakládat, jako tomu dělají Lázeňské lesy. Nastala likvidace poslední živé kultury ve městě a nezávislého, profesionálního poradního orgánu. Ale možná je to cílem. Nezávislý názor je podvratný, živá místní kultura není potřeba. Pak ale budou dřeva z občanů.

Karel Špecián za přispění Jindřicha Čermáka

Ještě jednou připomínáme petici na podporu obou ředitelů: https://www.petice.com/signatures/poadujeme_setrvani_editel_kso_a_kam_kv_na_svych_pozicich/

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu