Připravme město na klimatické změny

Připravme město na klimatické změny

Zásobárny vody v krajině jsou potřeba – obzvláště v nebývale dlouhých obdobích sucha. Ta se vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám budou často opakovat. Proto je velmi důležité chytat vodu, kde se dá. O to více pak musíme chránit vodu ve stále více se ohřívajících městech.

Naše město je opravdu zelené. Máme hodně lesů, stromy a travnaté plochy na sídlištích a spoustu lesních porostů přímo ve městě. Mohli bychom však dělat pro zadržení vody v krajině ještě víc. Jistě jste si všimli, že v posledních letech bývají u stromů v centru města zavlažovací vaky. Jde o skvělý způsob, jak před suchem ochránit městskou zeleň. Stromy, které vaky nemají, se silou vůle drží nebo schnou; a v nejhorším případě už jsou uschlé úplně.

Město ale může vodu zadržovat i jinak. Inspirujme se u úspěšných sousedů, kteří se pustili např. do výstavby “svejlů” neboli zasakovacích rýh. Je to levné, účinné a funkční řešení. Osazení svejlu jetelotravní směsí pak navíc vytváří přívětivé prostředí pro včely a další hmyz.

Ačkoliv by město mohlo pracovat se zelení svědomitěji, mnohdy se tak neděje. Pojďme začít brát zeleň ve veřejném prostoru vážně.

Daniela Bílá, kandidátka č. 4 do ZM Karlovy Vary

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu