Můžou být Karlovy Vary městem kultury?

Můžou být Karlovy Vary městem kultury?

Město Karlovy Vary, založené zhruba v polovině 14. století, si brzy získalo věhlas světových lázní díky teplým lázeňským a léčivým zřídlům vyvěrajícím v údolí říčky Teplá. Karlovy Vary byly stále častěji dějištěm významných společenských událostí. Lázně navštěvovaly vědecké, politické a umělecké špičky jako Beethoven, František Josef I., Dobrovský, Paganini, Chopin, Mozart, Freud a mnoho dalších. I když musely svou pověst budovat několikrát téměř od nuly, již počátkem 20. století byly nejslavnějšími lázněmi Evropy. Lázeňství tak logicky zůstává vlajkovou lodí karlovarského života i ekonomiky. Nicméně jak je vidět, ruku v ruce neoddělitelně vedle lázeňství a cestovního ruchu kráčí KULTURA.

Kromě̌ nezbytné́ údržby lázeňské infrastruktury bude odvětví kultury nutné pojmout inovativním způsobem. Nový příběh musí být tvořen jasnou vizí sebevědomého města, které nežije jen ze své minulosti, ale orientuje se na svou budoucnost aktivním a kreativním pojetím. Tím ovšem nejsou vršící se restrikce a zákazy z dílny současného vedení (omezení provozní doby podniků v centru, zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti; a propo víte které všechny zákazy platí?), ani zaměření pouze na silné a dominantní́ hráče, ale ani kultura jednoho dne (přivezeme umělce z Prahy).

Vytvářejme podmínky také́ pro místní živnostníky, kreativce a malé firmy. Věnujme pozornost začínajícím podnikatelům, tzv. „start-up“. To znamená dát prostor zcela nově vznikajícím oborům, např. v oblasti kulturních a kreativních odvětví́. Našemu městu obzvláště prospěje vytvoření společného prostoru (platformy) pro kulturu - místo pro setkávání aktérů a tvůrců kulturního života, komunit = občanů, místo pro tvoření a vznik pestré kulturní nabídky v souladu s potřebami místních obyvatel (živé lázeňské́ centrum i pro místní́ obyvatele).

A o tom, jakou podobu budou Karlovy Vary mít rozhodujeme společně.

Barbora Hradečná, kandidátka na primátorku Karlových Varů

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu