KSO - Spousta otázek a žádné odpovědi

KSO - Spousta otázek a žádné odpovědi

Od začátku kauzy odvolání ředitelů KSO a KAM KV jsme informovali a upozorňovali na nejasnosti okolo tohoto kroku. Proto jsme se na posledním zastupitelstvu společně s vámi a ostatními zastupiteli ptali primátorky a Rady na důvody odvolání.

Žádné jsme se však nedozvěděli. Více se dozvíte v našem sestřihu, kde jsou ty nejdůležitější momenty tohoto bodu.

Záznam nejdůležitějších momentů z jednání o odvolání ředitelů

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu